Contact en tarieven

Beautiful Detail Of A Lavender Field.

Nancy Meijs

Crucquiusweg 158

2103 LV Heemstede

06-24712972

  Uw naam (verplicht)

  Uw emailadres (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  _________________________________________________________

  In mijn praktijk kan je voor een sessie komen aan huis in mijn praktijkruimte. Ik kan ook een telefonische sessie inplannen of een wandelsessie in het Hoofddorpse bos. Sessies duren 1 uur, met soms een uitloop van 15 minuten.

  Voor de deur kan gratis geparkeerd worden. Bus 340 stopt direct voor de deur.

  Tarieven

  Het tarief voor een individuele sessie, in iedere vorm,  is 105 euro. Het tarief voor relatie gesprekken, oudergesprekken of gezinsgesprekken is 155 euro voor 1 –  1 1/2  uur. Voor zakelijke trajecten heb ik aangepaste prijzen. 

  Bij verhindering kan de afspraak tot 48 uur van te voren worden afgezegd zonder kosten. Afspraken die korter van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht.

  Veel ziektekosten verzekeringen vergoeden een deel van de kosten, hiervoor kunt u zelf informeren bij uw ziektekostenverzekeraar of kijken op de volgende site. Mijn praktijk valt onder alternatieve hulp, natuurgeneeskunde, integratieve psychotherapie en hypnotherapie.

  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie

  Mijn agb code: 94-009562, praktijkcode: 94-57922 en kamer van koophandel nummer: 50674676.

  Ik ben lid van de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van hypnotherapeuten)  nr: 2016034 en lid van de RBCZ (Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg), nr: 505065R.

  Mocht u ontevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Vanwege deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.
  Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 505065R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).

  Uw privacy goed gewaarborgd

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, uw huidige leven, uw hulpvraag en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

  Ik doe ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

  Privacy op uw factuur

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: Integratieve psychotherapie sessie/alternatieve zorg/hypnotherapie 
  • de kosten van het consult

  Corona maatregelen

  We kunnen in mijn praktijk goed afstand houden en gewoon onze sessies uitvoeren. Als je liever wilt videobellen of wandelen mag dat ook, laat me dat weten. Als je klachten hebt moet je me uiteraard afbellen, we kunnen dan eventueel beeld bellen.  

  Voorzorgsmaatregelen: 

  1. Als je aanbelt zal ik de deur opendoen en dan zelf weer terug lopen naar de gang in mijn huis. Je kan dan rustig binnenkomen, je handen met desinfecteer gel schoonmaken en de deur achter je sluiten. Je kan dan zelf naar boven lopen via de klapdeuren en de trap. Je kan plaatsnemen in mijn praktijk.
  2. Ik zal iets later met thee of koffie boven komen, net als nu.
  3. Aan het einde van de sessie,  je handen weer desinfecteren en zelf naar beneden lopen. De voordeur opendoen en naar buiten lopen. Ik loop achter je aan naar beneden en zal de voordeur sluiten. 
  4. Uiteraard kan je de toilet gebruiken, maar het liefste zo min mogelijk. Op de toilet liggen desinfecteer doekjes wil je alles wat je aanraakt even schoonmaken en het doekje in de prullenbak gooien. Ook hier staat desinfecteer gel.
  5. Na iedere sessie ventileer ik mijn praktijk en maak ik met een doekje ook de stoelen, deurklinken en trapleuningen schoon.