Wat zijn familieopstellingen?


Een opstelling is voor iedereen die het voor het eerst meemaakt een wonderlijke ervaring. Het vindt doorgaans plaats in een groep waarbij je aan de hand van een persoonlijke vraag/thema andere mensen uitnodigt uit de groep om stand-in/representant te zijn. Wij werken met groepen van maximaal 20 personen. Deze personen vervullen op verzoek de rollen van mensen uit je familie of andere aspecten van je vraag. Ze hebben alleen de informatie over deze mensen die jij deelt in het voorgesprek. In dit voorgesprek bespreken we met je wat we gaan opstellen. Waar wil jij inzicht in krijgen, wat wil je zien.


Waarheid zichtbaar
Je ziet ineens de onderlinge verbindingen, ook wel de dynamiek genoemd. Daar staan dan bijvoorbeeld je vader en je moeder, je kind, je verlangen, je symptoom of je werk. De representanten kunnen verrassend genoeg voeling krijgen met het onderliggende krachtenveld van diegene of datgene wat ze representeren. Ze voelen wat daar gebeurd is, dat wat mogelijk niet eerder is gevoeld of gezien. De waarheid, zoals het op dat moment is, wordt zichtbaar.


Helend
Het kan helend zijn om erkenning en aandacht te geven aan wat er is, wat verborgen is of wat toegedekt is geweest. Met het zien en het voelen kan de werkelijkheid begrijpelijk worden, bewegen en wordt misschien inzichtelijker. Dit werkt bevrijdend en daarmee helend. Je gaat zelf ook in je eigen opstelling staan, maar we laten je vaak eerst naar een representant voor jezelf kijken. Deze heb je zelf gekozen Hierdoor kun je het proces eerst van buiten af waarnemen.
De begeleider faciliteert de opstelling en voegt soms elementen of personen toe waardoor er een nieuwe beweging kan ontstaan of zichtbaar wordt. Iedereen wordt weer op zijn eigen plek gezet, of de orde wordt hersteld.

Voor wie?
Een familieopstelling is bedoeld voor iedereen die een vraag of verlangen heeft waar hij/zij in zijn leven niet verder mee komt en dit met een Familieopstelling wil onderzoeken. Een vraag kan gaan over je familie, een diep persoonlijke probleem, een gezondheidsthema, of een vraag binnen de werksfeer of je relaties. Vaak zijn het thema’s die stagneren en met therapie of coaching onvoldoende in beweging zijn gekomen. Dan kan het raadzaam zijn om naar het systeem te kijken en te zien wat daar kan verschuiven.

Als je een keer mee wilt doen of meer informatie wilt over onze opstellingen, kijk op www.nancymeijs.nl of bel me 0624712972

Hoe werkt een familie opstelling

In een familieopstelling worden jouw gedachten en gevoelens fysieke werkelijkheid

Samen met collega Maartje organiseren ik familieopstellingen. Regelmatig vragen mensen mij wat een familieopstelling nu precies is en hoe het hen kan helpen. In deze blog leg ik uit hoe het werkt en welk resultaat je kunt verwachten.

De familieopstelling (ook wel systeem genoemd) kan in heel veel situaties inzichten geven. Ervaar je misschien wanorde in je leven, mis je goed contact met bepaalde mensen om je heen? Of heb je het idee dat jij de enige bent in de familie die anders denkt en heb je last van familiebanden? Voel je je niet serieus genomen in je relaties? Ervaar je spanningen die je niet kan plaatsen?

Tijdens een familieopstelling wordt zichtbaar hoe de patronen en rollen zijn verdeeld in een gezin, deel van het gezin of familie. Je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar je liefdesrelaties, vriendschappen, naar je verleden of toekomst.
Het woord familieopstellingen is dus eigenlijk een beetje verwarrend. Het gaat niet alleen over jouw familie maar over allerlei patronen tussen jouw relaties met anderen. Het geeft inzicht in hoe jouw systeem van relaties functioneert. Ik zeg vaak: “Bij familieopstellingen komt de waarheid aan het licht!”.


Drie belangrijke principes die je moet weten voor je begint

Bij mijn begeleidingen begin ik altijd met het uitleggen van drie principes die aan de basis liggen bij opstellingen:

  1. Sta je op de goede plek? Heeft iedereen de plek die hij of zij toehoort? Welke plek heb jij aangetroffen toen je geboren werd? Begrijp je je plek? Neem jij je plek wel in?
  2. Is de orde van jouw systeem goed? Zijn de ouders ook werkelijk de ouders? en de kinderen ook echt de kinderen? Staan verleden en heden in de goede volgorde?
  3. Is er een goede balans tussen geven en nemen? Of is een persoon vooral aan het nemen in het systeem en krijg jij daardoor niet wat je toehoort?

Hoe werkt familieopstellingen?

Tijdens een bijeenkomst zijn er meest vier of vijf verschillende opstellingen die ieder ongeveer 45 minuten duren. We nodigen maximaal 15 mensen uit die de rol van inbrenger of representant hebben. Inbrengers zijn de hoofdpersonen bij de opstelling, zij leggen een vraagstuk voor. Representanten nemen actief deel aan de opstellingen. Deelnemers nemen plaats in een kring, in het midden ontstaat het zogenaamde speelveld.

Als begeleider houd ik eerst een kort interview (maximaal 5 minuten) met de inbrenger om de vraag helder te krijgen waar je last van hebt en op welk vlak je inzicht wenst. We kiezen samen de opstelling waar we de meeste antwoorden hopen te krijgen gezien het vraagstuk. Dit kan je vader, je moeder, je partner of zelfs een gevoel zijn (bijvoorbeeld angst, boosheid). Jouw persoon maakt ook altijd deel uit van de opstelling.

De inbrenger kiest vervolgens mensen uit de kring van representanten die de personen of gevoelens zo goed mogelijk kunnen representeren. Dus ook iemand voor jezelf. Deze personen krijgen een positie in het speelveld. Dit gebeurt door de inbrenger die ze daar letterlijk neerzet of omdat de representanten zelf, op gevoel, hun plek opzoeken. Als begeleider bevraag ik vervolgens aan de gekozen representanten wat zij voelen en ervaren. Hier ontstaat het eerste inzicht: Hoe jij op dat moment de situatie in het systeem ervaart wordt letterlijk zichtbaar.

Meestal nodig ik de inbrenger in het volgende deel van de opstelling uit om zelf fysiek deel te nemen aan de opstelling. De persoon die jouw persoon representeerde treedt dan terug uit het speelveld. Als je zelf in de opstelling komt te staan, voel en ervaar je nog intenser wat er fysiek in het systeem gebeurt.

Een magisch veld van energie

Omdat we werken met een vraag van een inbrenger is op dat moment de energie van die persoon aanwezig en belangrijk. We noemen dit ‘het veld van de inbrenger’. Het wonderlijke is dat representanten bijna altijd natuurlijk verwoorden hoe het systeem er in werkelijkheid is. Ze voelen letterlijk verschillende emoties. Je speelt als representant niet een rol, je bent de rol. Je gaat in het energieveld van de inbrenger staan dat zich opent op het moment dat deze een inbreng doet. Dit is het magische veld.

De teksten, energie, belevingen, gevoelens die de representanten benoemen zijn dan ook vaak ontzettend raak! Ze representeren precies dat wat in het echte leven ook gebeurt. Zo wordt duidelijk wat er in een systeem speelt: “Zo doen wij dat hier” of “Dit is de gouden regel in dit systeem!”.

Herordening zorgt uiteindelijk voor een nieuwe balans

In het laatste onderdeel zoek ik samen met de inbrenger naar nieuwe posities van de representanten in het systeem. Met deze nieuwe ordening verbeteren we de balans.

Hier ontstaan ook weer nieuwe inzichten: je krijgt antwoorden op de vraag en voelt dat het systeem meer in evenwicht is. Dit inzicht helpt je in het dagelijkse leven, je kunt verder. Het systeem zelf zal niet zo snel veranderen maar wel jouw energie en hoe jij er tegenaan kijkt.

Nieuwe inzichten helpen je in de toekomst

Je hebt inzicht gekregen in jouw rol en die van de anderen uit het systeem waardoor er een verstoring of gemis is ontstaan. Familieopstellingen lossen dit niet op, ze maken het fysiek zichtbaar en helpen je om hier goed mee om te gaan in de toekomst. Je neemt de plek die bij je hoort en neemt misschien afscheid van de plek die je een tijd hebt gehad en mogelijk al had aangetroffen toen je geboren werd. De ordening in het systeem en de balans gaat veranderen omdat jij als inbrenger nieuwe inzichten hebt en hebt kunnen voelen hoe het is als dit meer in balans is.

Nieuwsgierig geworden? Kom een keer kijken als representant en ervaar zelf hoe bijzonder familieopstellingen zijn!

Nancy MeijsNancy Meijs

Therapeut

06-24712972

info@nancymeijs.nl

Heemstede

Cruquiusweg 158, 2103 LV

Copyright 2014-2021 by Nancy Meijs - All rights reserved