Auteur Archief

Stilte is schaars

Je leeft in een snelle, prikkelrijke en drukke samenleving. We ontvangen voortdurend informatie in allerlei vormen, bewust en onbewust. Je bent wel of niet met je aandacht bij deze prikkels, maar het vraagt wel veel om je aandacht.Je hebt behoefte aan stilte om te voelen waar jouw behoeften zijn, jouw verlangens, jouw wensen. Je komt dan weer in verbinding met je innerlijke ik, je kwetsbare deel. Dit is spannend of wellicht nieuw. Door alsmaar door te gaan, sta je mogelijk te weinig stil bij je zelf. Je rent jezelf voorbij!Smoesjes als: Volgende week heb ik een rustig weekend, of morgen heb ik even een paar uur niets! zeg je regelmatig tegen jezelf en je omgeving.
Herken je deze gedachten en heb je tijd nodig om eens te luisteren naar je innerlijke stilte en de antwoorden die daaruit voort kunnen komen?


Verlangen naar stilte en rust
Hoe zorg je dat je eigen innerlijke stilte een onderdeel wordt van je leven en wat kan het je brengen. Hoe creëer je je eigen rust zodat je je circulaire gedachten kunt stoppen. Zodat je uit je “en maar doorgaan modus” komt en eens tijd neemt om echt in verbinding te gaan met jezelf. Stilte heeft in je dagelijkse leven geen plek en geen prioriteit.
Maar juist in de chaos, de onrust, bij-jezelf-vandaan-zijn-gegaan kan een behoefte ontstaan aan innerlijke rust. Stilte om je heen maar ook van binnen. Dit kan vanuit verveling ontstaan, dat je niet weet wat je moet en waarheen je moet of vanuit een gemis van zingeving. Of vanuit een behoefte van je innerlijke kind om eindelijk eens gehoord te worden. Tijd om eens goed te luisteren naar jezelf in alle rust.
In het stilteweekend dat wij organiseren creëren we hier heel veel tijd voor. 


Het belang van stilte
We zitten door alle drukte en stress in het leven vooral veel in ons hoofd en zoeken naar grip en antwoorden. Dit zorgt voor veel extra onrust en afstand tot je eigen bron van antwoorden, rust en wijsheid. Dat wat bij jouzelf van binnen aanwezig is.
De verbinding met jezelf vraagt regelmatig en steeds weer jouw aandacht. Dit moet je op je eigen wijze doen, je kan de urgentie voelen, maar je vindt het lastig het een plek te geven in je leven.
Stap eens even uit je alledaagse ritme en geeft eens ruimte aan een ander ritme, die van de stilte! Je leert weer af te stemmen op je innerlijke bron, stem en je eigen frequentie. Geef jezelf eens voorrang. Het vraagt om oefening en herhaling, zodat het steeds gemakkelijker gaat en je steeds sneller de verbinding met jezelf weer voelt. Je kan steeds beter voelen wat jij nodig hebt en je kunt dan leven en handelen naar de keuzes die bij jou passen.

Luister naar jezelf!
Het is de innerlijke stilte die je wakker schudt en alert maakt op je eigen behoeften en verlangens. In de stilte kun je weer luisteren naar de signalen van je eigen lichaam, naar de signalen van je hart.
Stilte geeft je ruimte om weer in het nu te komen, naar daar waar jij nu bent. Hier kun je vaak heel helder kijken, voelen, ruiken en horen. Hier komt je in je kracht en in contact met je eigen wijsheid. Je kunt verwerken, overdenken en weer opladen. Jouw ritme en jouw hart krijgen de leiding. Je komt weer in je kracht en ervaart wat er echt toe doet.

 

Op www.nancymeijs.nl kan je informatie vinden over ons stilteweekend. Of mail me: info@nancymeijs.nl

Sta jij op je plek?

Bij je geboorte krijg jij wel of niet je plek waar je hoort! Dit klinkt vreemd, je denkt dat je gewoon geboren wordt en dat je dan automatisch op je plek bent. Helaas kunnen er omstandigheden zijn waardoor jij niet op je plek komt waar je hoort. Je kan dat te maken krijgen met allerlei thema’s in je leven. Onzekerheid, niet gezien worden, perfectionist, het gevoel niet te aarden.
Er is dan sprake van niet op je plek staan of mogen staan. Dit kan verwarring veroorzaken.


Plek van de ander

Stel dat je wordt geboren als oudste kind van je ouders, maar voordat jij geboren werd was er al een overleden kindje, of een miskraam. Jij bent dan het oudste levende kind, maar feitelijk ben je niet de oudste. Dit is het overleden kindje. Het kan ook zijn dat je in de kinderrij het derde en jongste kind bent en toch heb jij niet dit gevoel. Het kan zijn dat er na jou toch nog een zwangerschap is geweest, of een kindje. Dit is wellicht nooit bekend geworden in het gezin.
Het kan ook zijn dat de oudste ziek is, verslaafd of besloten heeft niet meer bij het gezin te willen horen, zodat de plek van de tweede opschuift naar die van de oudste.
Er kan ook verwarring zijn over wie het kind is en wie de ouder? Soms zijn ouders niet in staat om voor jou als kind te zorgen, terwijl dit wel is waar je recht op hebt en wat je nodig hebt. Er is dan sprake van parentificatie. Dit zorgt ervoor dat jij niet de plek van kind kan innemen.
Allerlei oorzaken kunnen voor plek verschuivingen, volgorde verwarring, zorgen in de kinderrij. Dit kan bij jou een verwarring veroorzaken, somberheid, een rem, wanorde.


De oudste
Het kan ook zijn dat jij meer de taken van de oudste in het gezin op je neemt omdat de werkelijke oudste dit niet doet of daar niet toe in staat is bijvoorbeeld. Het kan zijn dat de oudste in de kinderrij ziek is, niet in staat is om de rol van de oudste te nemen of dit echt niet wil door een conflict.
Taken van de oudste zouden kunnen zijn, zaken regelen binnen het gezin, knopen doorhakken, zorg dragen, gemachtigde zijn voor de financiën van de ouders, speechen bij de begrafenis, de wijste zijn. Niet dat je eens bent met deze taken, maar vaak liggen er onbedoeld toch verwachtingen naar de oudste toe. Zo heeft de middelste of de jongste ook haar taak. De middelste is vaak de bemiddelaar, neemt niet zoveel ruimte, twijfelt. De jongste is vaak de luchtige, de verwende maar soms ook diegene met de minste aandacht, er is namelijk al gewenning.
Zo heeft iedereen in de rij zijn of haar functie. Ook de ouders!


Verdriet dragen
Een thema in jou leven kan zijn dat je het gevoel hebt dat je enorm je best moet doen om het goed te doen. Dat je niet snel het gevoel hebt dat het goed genoeg is. Het zou kunnen zijn dat jij geboren bent, na een overleden kindje, en dat je onbewust in het familiesysteem het verdriet draagt van dit kind. Je wilt je ouders niet verder belasten met verdriet en doet alles perfect, of streeft hiernaar.
Dit verdriet dragen kan je somber maken, het gevoel geven dat je net niet helemaal tot bloei komt in je leven. De balans tussen geven en nemen is in dit systeem. Je geeft als kind teveel en neemt te weinig.


Durf
Het vraagt durf om je plek in te nemen. Dat je mag zijn wie je bent. Jij hebt recht op je eigen plek, je mag je eigen emoties hebben, je eigen verlangens en je eigen gemis.
Natuurlijk houdt je in een systeem rekening met elkaar, maar iedereen heeft wel zijn of haar plek en mag daar ook naar handelen. Je mag op die plek wortelen Je mag zijn wie je bent.
Als je je realiseert wat jouw plek is in het systeem waar je uitkomt en daar gaat durven te staan en je behoeftes toe laat en serieus neemt, zien de andere leden van het systeem, familie, je ook pas op je plek staan. Dan gaat het vaak pas stromen en wordt je zichtbaar.


Familie opstelling
Tijdens een familie opstelling herstellen we vaak je plek. We kijken waar je plek in het nu ligt en vaak wordt zichtbaar waar de verwarring zit als je je familie opstelt. Waar sta jij ten opzichte van je ouders en je broers en zussen. Als we de volgorde herstellen en iedereen weer op zijn eigen plek zetten, verandert er iets in het systeem, in het gevoel en in de energie. Dit kan in jouw leven veel veranderen. Je kan gaan leven naar je plek, je eigen behoeftes en verlangens. Dit inzicht neem je mee je leven in en dat verandert allerlei patronen. Het is een cadeau!

Beleef het zelf en doe een keer mee met onze opstellingen! Data op mijn website www.nancymeijs.nl

 

Wat zijn familieopstellingen?


Een opstelling is voor iedereen die het voor het eerst meemaakt een wonderlijke ervaring. Het vindt doorgaans plaats in een groep waarbij je aan de hand van een persoonlijke vraag/thema andere mensen uitnodigt uit de groep om stand-in/representant te zijn. Wij werken met groepen van maximaal 20 personen. Deze personen vervullen op verzoek de rollen van mensen uit je familie of andere aspecten van je vraag. Ze hebben alleen de informatie over deze mensen die jij deelt in het voorgesprek. In dit voorgesprek bespreken we met je wat we gaan opstellen. Waar wil jij inzicht in krijgen, wat wil je zien.


Waarheid zichtbaar
Je ziet ineens de onderlinge verbindingen, ook wel de dynamiek genoemd. Daar staan dan bijvoorbeeld je vader en je moeder, je kind, je verlangen, je symptoom of je werk. De representanten kunnen verrassend genoeg voeling krijgen met het onderliggende krachtenveld van diegene of datgene wat ze representeren. Ze voelen wat daar gebeurd is, dat wat mogelijk niet eerder is gevoeld of gezien. De waarheid, zoals het op dat moment is, wordt zichtbaar.


Helend
Het kan helend zijn om erkenning en aandacht te geven aan wat er is, wat verborgen is of wat toegedekt is geweest. Met het zien en het voelen kan de werkelijkheid begrijpelijk worden, bewegen en wordt misschien inzichtelijker. Dit werkt bevrijdend en daarmee helend. Je gaat zelf ook in je eigen opstelling staan, maar we laten je vaak eerst naar een representant voor jezelf kijken. Deze heb je zelf gekozen Hierdoor kun je het proces eerst van buiten af waarnemen.
De begeleider faciliteert de opstelling en voegt soms elementen of personen toe waardoor er een nieuwe beweging kan ontstaan of zichtbaar wordt. Iedereen wordt weer op zijn eigen plek gezet, of de orde wordt hersteld.

Voor wie?
Een familieopstelling is bedoeld voor iedereen die een vraag of verlangen heeft waar hij/zij in zijn leven niet verder mee komt en dit met een Familieopstelling wil onderzoeken. Een vraag kan gaan over je familie, een diep persoonlijke probleem, een gezondheidsthema, of een vraag binnen de werksfeer of je relaties. Vaak zijn het thema’s die stagneren en met therapie of coaching onvoldoende in beweging zijn gekomen. Dan kan het raadzaam zijn om naar het systeem te kijken en te zien wat daar kan verschuiven.

Als je een keer mee wilt doen of meer informatie wilt over onze opstellingen, kijk op www.nancymeijs.nl of bel me 0624712972

Hoe werkt een familie opstelling

In een familieopstelling worden jouw gedachten en gevoelens fysieke werkelijkheid

Samen met collega Maartje organiseren ik familieopstellingen. Regelmatig vragen mensen mij wat een familieopstelling nu precies is en hoe het hen kan helpen. In deze blog leg ik uit hoe het werkt en welk resultaat je kunt verwachten.

De familieopstelling (ook wel systeem genoemd) kan in heel veel situaties inzichten geven. Ervaar je misschien wanorde in je leven, mis je goed contact met bepaalde mensen om je heen? Of heb je het idee dat jij de enige bent in de familie die anders denkt en heb je last van familiebanden? Voel je je niet serieus genomen in je relaties? Ervaar je spanningen die je niet kan plaatsen?

Tijdens een familieopstelling wordt zichtbaar hoe de patronen en rollen zijn verdeeld in een gezin, deel van het gezin of familie. Je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar je liefdesrelaties, vriendschappen, naar je verleden of toekomst.
Het woord familieopstellingen is dus eigenlijk een beetje verwarrend. Het gaat niet alleen over jouw familie maar over allerlei patronen tussen jouw relaties met anderen. Het geeft inzicht in hoe jouw systeem van relaties functioneert. Ik zeg vaak: “Bij familieopstellingen komt de waarheid aan het licht!”.


Drie belangrijke principes die je moet weten voor je begint

Bij mijn begeleidingen begin ik altijd met het uitleggen van drie principes die aan de basis liggen bij opstellingen:

  1. Sta je op de goede plek? Heeft iedereen de plek die hij of zij toehoort? Welke plek heb jij aangetroffen toen je geboren werd? Begrijp je je plek? Neem jij je plek wel in?
  2. Is de orde van jouw systeem goed? Zijn de ouders ook werkelijk de ouders? en de kinderen ook echt de kinderen? Staan verleden en heden in de goede volgorde?
  3. Is er een goede balans tussen geven en nemen? Of is een persoon vooral aan het nemen in het systeem en krijg jij daardoor niet wat je toehoort?

Hoe werkt familieopstellingen?

Tijdens een bijeenkomst zijn er meest vier of vijf verschillende opstellingen die ieder ongeveer 45 minuten duren. We nodigen maximaal 15 mensen uit die de rol van inbrenger of representant hebben. Inbrengers zijn de hoofdpersonen bij de opstelling, zij leggen een vraagstuk voor. Representanten nemen actief deel aan de opstellingen. Deelnemers nemen plaats in een kring, in het midden ontstaat het zogenaamde speelveld.

Als begeleider houd ik eerst een kort interview (maximaal 5 minuten) met de inbrenger om de vraag helder te krijgen waar je last van hebt en op welk vlak je inzicht wenst. We kiezen samen de opstelling waar we de meeste antwoorden hopen te krijgen gezien het vraagstuk. Dit kan je vader, je moeder, je partner of zelfs een gevoel zijn (bijvoorbeeld angst, boosheid). Jouw persoon maakt ook altijd deel uit van de opstelling.

De inbrenger kiest vervolgens mensen uit de kring van representanten die de personen of gevoelens zo goed mogelijk kunnen representeren. Dus ook iemand voor jezelf. Deze personen krijgen een positie in het speelveld. Dit gebeurt door de inbrenger die ze daar letterlijk neerzet of omdat de representanten zelf, op gevoel, hun plek opzoeken. Als begeleider bevraag ik vervolgens aan de gekozen representanten wat zij voelen en ervaren. Hier ontstaat het eerste inzicht: Hoe jij op dat moment de situatie in het systeem ervaart wordt letterlijk zichtbaar.

Meestal nodig ik de inbrenger in het volgende deel van de opstelling uit om zelf fysiek deel te nemen aan de opstelling. De persoon die jouw persoon representeerde treedt dan terug uit het speelveld. Als je zelf in de opstelling komt te staan, voel en ervaar je nog intenser wat er fysiek in het systeem gebeurt.

Een magisch veld van energie

Omdat we werken met een vraag van een inbrenger is op dat moment de energie van die persoon aanwezig en belangrijk. We noemen dit ‘het veld van de inbrenger’. Het wonderlijke is dat representanten bijna altijd natuurlijk verwoorden hoe het systeem er in werkelijkheid is. Ze voelen letterlijk verschillende emoties. Je speelt als representant niet een rol, je bent de rol. Je gaat in het energieveld van de inbrenger staan dat zich opent op het moment dat deze een inbreng doet. Dit is het magische veld.

De teksten, energie, belevingen, gevoelens die de representanten benoemen zijn dan ook vaak ontzettend raak! Ze representeren precies dat wat in het echte leven ook gebeurt. Zo wordt duidelijk wat er in een systeem speelt: “Zo doen wij dat hier” of “Dit is de gouden regel in dit systeem!”.

Herordening zorgt uiteindelijk voor een nieuwe balans

In het laatste onderdeel zoek ik samen met de inbrenger naar nieuwe posities van de representanten in het systeem. Met deze nieuwe ordening verbeteren we de balans.

Hier ontstaan ook weer nieuwe inzichten: je krijgt antwoorden op de vraag en voelt dat het systeem meer in evenwicht is. Dit inzicht helpt je in het dagelijkse leven, je kunt verder. Het systeem zelf zal niet zo snel veranderen maar wel jouw energie en hoe jij er tegenaan kijkt.

Nieuwe inzichten helpen je in de toekomst

Je hebt inzicht gekregen in jouw rol en die van de anderen uit het systeem waardoor er een verstoring of gemis is ontstaan. Familieopstellingen lossen dit niet op, ze maken het fysiek zichtbaar en helpen je om hier goed mee om te gaan in de toekomst. Je neemt de plek die bij je hoort en neemt misschien afscheid van de plek die je een tijd hebt gehad en mogelijk al had aangetroffen toen je geboren werd. De ordening in het systeem en de balans gaat veranderen omdat jij als inbrenger nieuwe inzichten hebt en hebt kunnen voelen hoe het is als dit meer in balans is.

Nieuwsgierig geworden? Kom een keer kijken als representant en ervaar zelf hoe bijzonder familieopstellingen zijn!

Nancy MeijsNancy Meijs

Therapeut

06-24712972

info@nancymeijs.nl

Heemstede

Cruquiusweg 158, 2103 LV

Copyright 2014-2022 by Nancy Meijs - All rights reserved